Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS solgt plattform supplyskipet (PSV) Lady Kari-Ann, bygget i 1982.Overlevering av skipet til ny eier fant sted tirsdag 21. mai 2013.Salget vil gi en bokført gevinst i 2. kvartal 2013 på ca 3,5 millioner kroner.