- Flaks er en like viktig årsak til fremgang her i verden, som dyktighet. Ergo er lederes betydning overdrevet, hevder psykolog Dag Øyvind Engen Nilsen som nå er ute med bokenEngen Nilsen var gjest i Økonominyhetene med Trygve Hegnar. Her fortalte han hvordan vi ofte peker på hardt arbeid når det går bra, mens omstendigheter og uflaks blir syndebukken når det går dårlig.Trygve Hegnar oppsummerte dagens høydepunkter på Oslo Børs, og det var tekniske analyser av Statoil, Seabird Exploration og Seadrill. Du finner chartene på våre .