Rikard Storvestres Nobelsystem Scandinavia AS har i dag kjøpt 200 000 aksjer i Norske Skog til snittkurs 2,56, skriver Norske Skog i en melding.Ny beholdning er 8,5 millioner aksjer, noe som utgjør 4,47% eierskap i selskapet.Rikard Storvestre eier også 1,1 millioner aksjer i Norske Skog privat.Totalt eier Storvestre dermed 9,6 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 5,05% av total aksjekapital i Norske Skog.