Konsumprisindeksen i Norge (KPI) steg 0,6 prosent fra mars til april. Den viktigste enkeltårsaken var prisene på matvarer, som steg 1,3 prosent.Dette bør ifølge SSB blant annet ses i sammenheng med forrige måneds prisfall, da det ble registrert en rekke påsketilbud.En annen viktig bidragsyter var økte priser på klær og sko.På årsbasis steg konsumprisindeksen 1,9 prosent.
Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 1,5 prosent på årsbasis i april.Over måneden var indeksen opp 0,6 prosent.Hovedårsakene til økt prisvekst i KPI-JAE var i tillegg til mat, klær og sko "møbler og lignende".12 analytikere ventet seg ifølge Reuters en årsvekst på 1,0 prosent for kjerneinflasjonen, og 1,5 prosent for KPI. Produsentprisindeksen (PPI) steg 0,2 prosent fra mars til april.Som i perioden februar-mars var høyere priser på naturgass og elektrisitet de viktigste årsakene til oppgangen.Over året endte PPI ned 1,6 prosent.