Marine Harvest vil, betinget av at Copeinca-transaksjonen stemmes ned på dagens generalforsamling i Cermaq, fremme et tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Cermaq for minst 105 kroner per aksje, opplyses det i en melding til Oslo Børs tirsdag.Det inkluderer det foreslåtte utbyttet på 1,00 kroner.Marine Harvest bekrefter videre at de vil kunne være beredt til å foreta justeringer i både prisen og sammensetningen av tilbudet for å kunne finne en tilfredsstillende løsning som er akseptabel for alle parter."Denne beslutningen er tatt med bakgrunn i den positive utviklingen i laksemarkedene samt forbedringen i Marine Harvests aksjekurs", heter det i meldingen.Tilbudet vil også være betinget av at Marine Harvest etter gjennomføringen av tilbudet eier minst 33,4 prosent av alle utestående aksjer i Cermaq. Marine Harvest forutsetter videre at styret i Cermaq ikke tar skritt som vil ødelegge verdien av Cermaq ved å iverksette større transaksjoner.
"Hvis generalforsamlingen vedtar Copeinca-transaksjonen, vil ikke styret i Marine Harvest lenger ha interesse av å gjennomføre et kjøp av Cermaq. Dersom dette skulle inntreffe, har styret gitt administrasjonen fullmakt til å avhende posten på ca. 5,4 prosent av aksjene i Cermaq, og vil isteden forfølge andre vekstmuligheter", skriver Marine Harvest. Les hele meldingen her.
Marine Harvest stiger tirsdag morgen 0,24 prosent til 6,17 kroner på oslo Børs, mens Cermaq-aksjen er ned 1,42 prosent til 104,50 kroner.