Med Discovery Communications som ny eier og planlagte endringer i profilen vil det gi konsekvenser for sammensetningen av organisasjonen, bekrefter konstituert administrerende direktør Bernhard A. Steen i SBS Radio Norge.- Vi har ennå til gode å vise til lønnsomhet. Med nye eiere, forlenget konsesjon og en stor investering i DAB foran oss, er det nødvendig å iverksette en ny forretningsplan for selskapet. Den vil innebære noen smertefulle endringer i organisasjonen, og en helt nødvendig nedbemanning, men vi håper at vi i tett samarbeid med de ansatte skal komme oss gjennom prosessen uten oppsigelser, sier Steen i en pressemelding.Overfor Kampanje.combekrefter han at nedbemanningen kan bli opptil 20 prosent. Selskapet har i dag 92 årsverk. Han håper å unngå oppsigelser og er glad for at driften av Radio Norge kan fortsette.Mediemangfoldet blir opprettholdt, forteller han, og bekrefter at det nå kun gjenstår noen avklaringer før Radio Norge formelt aksepterer Kulturdepartementets konsesjon. Den trer i kraft fra årsskiftet. Departementet har etterkommet et ønske om å fjerne flere detaljerte forpliktelser rundt språk, nyheter og målgrupper.- Det betyr en radiokanal som kan skreddersys lytternes ønsker, uten for omfattende konsesjonsforpliktelser, sier Steen. (©NTB)