REC har gitt Arctic Securities mandat for tilbakekjøp- og bytte i et av selskapets konvertible obligasjonslån for totalt opp til 160 millioner euro, tilsvarende 1,2 milliarder kroner.Det tilsvarer halvparten av lånet, som er på 320 millioner euro, tilsvarende 2,4 milliarder kroner.Lånet forfaller i utgangspunktet neste vår, og hvorvidt REC ville være i stand til å innfri lånet har tynget aksjen. Denne usikkerheten søkes nå ryddet nå av veienTilbudet som fremsettes av REC i dag betinges av at de eksisterende konvertiblene vil innløses med kontantbetaling på inntil rundt 780 millioner kroner, tilsvarende cirka 65 prosent av tilbudet.
Nye lån og emisjonI tillegg har selskapet besluttet å gjøre en rettet emisjon på inntil 200 millioner aksjer.Børspause iverksatte en børspause i Rec-aksjenBørspausen ble opphevet kort tid etter at selskapet slapp nyheten.
Rundt 18 prosent av tilbakekjøpet skal skje gjennom utstedelse av REC02-obligasjoner til en total verdi på 213 millioner kroner, og rundt 18 prosent gjennom utstedelse av REC03-obligasjoner til en total verdi på 213 millioner kroner.Tilbudsperioden for lånetilbudet er fra klokken 15:30 til 17:30 I dag tirsdag.«I forbindelse med tilbakekjøpstilbudet har styret, betinget av at tilbudet gjennomføres, besluttet å utstede inntil 200 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en tegningskurs fastsatt i akselerert bookbuilding», melder selskapet.Tegningsperioden for den rettede emisjonen er fra klokken 16:30 tirsdag til 19:00.REC opplyser at tiltakene gjøres for å «bedre den finansielle stillingen og utsette gjeldsforfall.Oslo Børs og tilknyttede papirer i påvente av meldingen fra selskapet tirsdag ettermiddag.Resultatet offentliggjøres innen børsåpning onsdag.Betaling i emisjonen vil skje rundt 22. mai.