To fond administrert av Abingworth - Abingworth Bioventures og Abingworth Bioequities Master Fund - solgte tirsdag totalt 500.000 aksjer i Algeta.Som en konsekvens eier nå både Abingworth Bioventures og begge fondene samlet under ti prosent av Algeta.Abingworth Bioventures eier etter transaksjonen 9,18 prosent av selskapet, mens Abingworth Bioequities Master Fund eier 0,69 prosent.Samlet eier fond administrert av Abingworth 9,87 prosent av Algeta.