Den norske forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 4,6 poeng i mai, 0,5 poeng høyere enn i april, men 3,2 poeng lavere enn i januar, som så langt er årets høyeste.Sammenlignet med mai i fjor, er CCI 4,4 poeng lavere nå. Gjennomsnittet etter fem måneder av 2013 er 5,2 poeng, mot 6,6 poeng i samme periode i 2012.- I likhet med april, er det delindeksene for tillit til landets økonomi og sannsynligheten for sparing det kommende året som har de største utslagene. Flere tror at landets økonomi vil være bedre om ett år, færre mener det er sannsynlig at de vil spare innenfor de neste 12 månedene. For delindeksene tillit til egen økonomi og arbeidsmarkedet, er det registrert mindre endringer, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion Perduco, i en melding.- Nordmenns usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet kommende 12 måneder kommer også til uttrykk i denne målingen. Tilliten ble vesentlig svekket fra februar til mars, og tilliten holder seg på et lavt nivå i april og mai. 38 prosent tror arbeidsledigheten i Norge vil være høyere om 12 måneder sammenlignet i dag, mens 45 prosent tror den vil være uendret. Ti prosent tror den vil være lavere, sier Høidahl.- Økonomiske nedgangstider og høy arbeidsledighet i mange land i Europa påvirker norske forbrukere og bidrar til usikkerhet når det gjelder landets økonomi og arbeidsmarkedet det kommende året. Tilliten til privatøkonomien nå og det kommende året er imidlertid på et relativt høyt nivå, sier Høidahl.CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.