Landene rundt Persiagulfen er mest kjent for fossile energikilder. Men nå er de ute etter en bærekraftig utvikling, og vil bruke ren energi som nøkkelen for å sikre fremtidig vekst.Foruten olje har gulf-statene rikelig med sol. Denne naturlige energikilden skal den nydannede organisasjonen for fornybar energi, IRENA, bruke for å føre Forente Arabiske Emirater i tet på utviklingen av alternative energikilder.