I uken som gikk fikk vi en rekke makrotall fra Kina, der blant annet industriproduksjon og investeringer utdypet tilstanden i den kinesiske økonomien ytterligere. Japanerne tok makrobildet til inntekt for at pengetrykkingen virker, da veksttallene for første kvartal overgikk forventningene.Nå står en ny uke for døren. Og i neste uke hviler verdens øyne på kinas nye statsminister, Li Keqiang, som skal på statsbesøk til Tyskland og Sveits.