Utlendinger fortsatte nettosalget av langsiktige amerikanske verdipapirer i mars, viser tall fra USAs finansdepartement.Totalt utgjorde utlendingers nettosalg av amerikanske verdipapirer 13,5 milliarder dollar, mot reviderte 13,3 milliarder dollar måneden før (opprinnelig rapportert 17,8 milliarder dollar).Det var på forhånd ventet verdipapirkjøp på 35,0 milliarder dollar.