GC Rieber Shipping har inngått avtale med Handelsbanken om forlengelse av den sikrede trekkfasiliteten på 250 millioner kroner, der utløpstidspunkt for trekkfasiliteten er endret fra november 2013 til november 2015.Sammen med god likviditet, lav belåning og lang kontraktsdekning på flere av konsernets skip gir dette selskapet strategisk handlefrihet i årene som kommer.