Krever tiltak for å stimulere varehandelen

Hovedorganisasjonen Virke etterlyser politisk handlekraft for å stoppe det økende antallet konkurser i næringslivet.

Shopping - Foto - Scanpix
Næringsliv

I løpet av årets tre første måneder steg antall konkurser i varehandelen med 50 prosent sammenlignet med året før.Oversikten over økningen i antall konkurser kommer fra Hovedorganisasjonen Virke, som nå krever tiltak fra politikerne for å møte motgangen.- Nå bremser det opp i alle næringer. Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør dessuten at nordmenn holder hardere på lommeboka. Det rammer i stor grad varehandelen, som er den næringen som sysselsetter flest i Norge. Nå må definitivt politikerne komme på banen, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.Organisasjonen nedjusterte sine egne prognoser for 2013 og har laget en liste med punkter over tiltak de mener er viktige for politikerne å ta med seg inn i valgkampen. Der trekkes det fram tiltak som lettere adgang til å bruke midlertidige ansettelser, mer fleksible arbeidstidsordninger og skattefradrag for rehabilitering og oppussing av bygninger.Virke krever at det kommer tiltak for å stimulere næringslivet og skape bedre vekstmuligheter.

Nyheter
Næringsliv