Redningsfondet ESMs (European Stability Mechanism) bankregelverk blir utsatt, og vil kanskje ikke være klart i midten av 2014.Det melder Bloomberg News ifølge TDN Finans, og viser til ikke-navngitte kilder.Frankrike har ifølge Bloomberg fått følge av Tyskland i sine innvendinger mot det foreslåtte regelverket som skal styre direkte bankstøtte fra ESM.Slik direkte støtte kan nå kanskje ikke brukes før 2015 eller senere.Eurosonens finansministre hadde opprinnelig et mål om å få til en avtale nå i juni.