Undersøkelser av 26.000 laks fra 62 vassdrag over hele landet viser at innslaget av rømt laks er redusert fra 4,5 prosent i 2011 til 2,5 prosent i 2012, skriver Adresseavisen.Dette kommer fram i prosjekter som er finansiert av Havbruksnæringens Miljøfond. Siden 2011 har fondet bevilget over 17 millioner kroner til kartlegging og utfisking av rømt laks. Prosjektene er gjennomført i regi av elveeierne selv eller av eksterne fagmiljøer med kompetanse på villaks.- Arbeidet har gitt oss mye ny kunnskap. Resultatene er positive fordi det viser at innslaget av rømt fisk er lavere enn mange hadde ventet. Tallene viser også en betydelig bedring fra 2011 til 2012, sier Roar Paulsen, leder av Miljøfondet i en pressemelding. (©NTB)