I mandagens rapport fra Handelsbanken understreker sjeføkonom Knut Anton Mork at den registrerte ledigheten steg betydelig mer enn forventet i mai.- Ut fra det vi har sett i arbeidskraftundersøkelsen (AKU), hadde vi satt vår forventning høyere enn konsensus, men også vår spådom ble slått betydelig. I tillegg ble apriltallet revidert opp med 600 personer, sier Mork.- Oppgangen ser ut til å være rimelig jamt spredt ut over sektorer, men med en viss konsentrasjon i bygg og anlegg, noe som nok kan henge sammen med den svake investeringstakten i næringslivet på fastlandet, sier Mork.- Selv om ledigheten fortsatt er lav, både i sammenlikning med andre land og med tidligere norske erfaringer, må vi nå kunne si at forverringen i arbeidsmarkedet er blitt betydelig, understreker sjeføkonomen.- Vi vet at Norges Bank legger stor vekt på registrert ledighet som en indikator for produksjonsgapet. Derfor støtter fredagens tall opp om vår forventning om en senkning av rentebanen i neste pengepolitiske rapport 20. juni. Den svake detaljomsetningsstatistikken for april, som kom tidligere forrige uke, drar i samme retning, sier Mork.- Derimot er det neppe nok til at Norges Bank faktisk skal kutte nå, avslutter Mork.