Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers Ltd. meldte 20 mars om kjøp av en suezmax-tanker. I henhold til avtalen skulle skipet levere innen utgangen av mai. NAT gikk imidlertid med på å få levert skipet innen 15. juni.Mot slutten av mai fikk NAT beskjed om at skipet ikke ville være klart for overlevering 15. juni.Etter dette har NAT benyttet seg av åpningen i kontrakten for å kansellere den.