Andelen er ikke økt, men redusert siden 2009, skriver Aftenposten.Kunnskapsdepartementet har tatt temperaturen på norsk forskning, og presenterer resultatet i Forskningsbarometeret 2013 på en konferanse mandag. Barometeret sammenligner ulike land og forteller hvordan Norge ligger an når det gjelder blant annet satsing på forskning, og hvilken faglig gjennomslagskraft norske forskere har internasjonalt.Uansett hvordan man måler bruker Norge mindre på forskning enn Finland, Sverige og Danmark. Hvis man måler etter hvor stor andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) som brukes til forskning og utviklingsarbeid (FoU), så er Norge en jumbo blant land vi er sammenlignet med, og har lavere andel enn OECD-landene samlet og tilsvarende for EU-landene.- Når det gjelder offentlig satsing på forskning per innbygger, så ligger vi høyest, og realveksten har vært på 32 prosent. Det som er den store utfordringen, er at næringslivet forsker for lite, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). (©NTB)