Masseproduksjonen til lave kostnader som dro Kina opp til å bli en økonomisk stormakt, sprer seg til andre sørøst-asiatiske land.Etterspørselen etter billig arbeidskraft søker stadig nye alternativer.