Dersom vi korrigerer for sesongvariasjoner, ville det ifølge Reuters bare vært 265 færre i den enorme køen foran de spanske arbeidskontorene. Hele 4,89 millioner spanjoler står fortsatt uten jobb.Men, det hører med til historien at fallet på 98,265 arbeidssøkere ifølge CNBC er det største fallet i mai måned i Spania noen sinne.