Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester var på minus 40,3 milliarder dollar i april.Det var forventet at underskuddet skulle bli på 41,1 milliarder dollar.Eksporten steg 1,2 prosent til 187,4 milliarder dollar, mens importen var opp 2,4 prosent på 227,7 milliarder dollar i perioden.Handelsunderskuddet for foregående måned ble revidert fra et opprinnelig rapportert underskudd på 38,8 milliarder dollar til et underskudd på 37,1 milliarder dollar.