Arktis kan få bredbånd

Økt oljeaktivitet i nordområdene presser fram behov for internettilgang i Arktis. Norsk Romsenter og Telenor har derfor startet et prosjekt for å utrede satellittbaserte løsninger.

Transocean Barents. Foto: Harald Pettersen.
Næringsliv

Nord for 72. breddegrad er dekningen i dag dårlig på grunn av jordas krumming, og nord for 78.-79. breddegrad finnes det ikke dekning. Det ønsker Norsk Romsenter og Telenor å gjøre noe med, skriver Stavanger Aftenblad.Norsk Romsenter beskriver hvordan prosjektet «Arktisk Satellitt-kommunikasjon» (ASK) skal kunne endre på dagens situasjon.Det er klart at satellitter er eneste mulige løsning for bredbånd. Telenor Satellite Broadcasting og Norsk Romsenter ser for seg at dette skal skje ved å benytte to satellitter som settes inn i høyelliptisk bane. Dermed vil det bli kontinuerlig dekning i Arktis. Det vil igjen gjøre at skip, boreplattformer og andre brukere vil få sømløs overgang mellom disse satellittene og andre satellitter som har bredbåndskapasitet.Forsker Beate Kvamstad i SINTEF Marintek står bak en brukeranalyse som viser behovet for bredbånd i nordområdene. Aktiviteten har de siste ti årene økt betydelig, både fra skipsfart, olje- og gassindustri, seismikk, fiskeri, søk- og redningstjeneste, samt miljøovervåking, meteorologi, reiseliv, forskning, myndigheter og offentlig forvaltning, i takt med krympende islagte havområder. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv