Bedrifter demper språket

Årsberetningene for 2012 til noen av de største norske børsnoterte selskapene viser et mer forsiktig språk.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Å bruke språkanalyse av børsnoterte selskapers årsberetninger som en konjunkturindikator er ikke vanlig, men det gjør språkselskapet Semantix, skriver dn.De har sett på hvor ofte bestemte ord i snitt dukker opp i årsberetningene til utvalgte selskaper på Oslo Børs, og finner et ord som "øke", "høy" og "vokse" brukes mindre i årsberetningene for 2012 enn i 2011, skriver avisen.Leder for revisjonsenheten i PwC, Rita Granlund, kjenner seg igjen i denne trenden.- Økt usikkerhet omkring hvordan sitasjonen i resten av Europa vil påvirke Norge påvirker også årsberetningen. Den sier gjerne noe om stemningen innad i selskapet, forteller Granlund.Hun sier til avisen at hun også tror at språket har endret seg til mer nøkternt på grunn av økt regelverk rundt selskapsrapportering.Nå ser egne utvalg med lupe på ordbruken i årsberetningene, og passer på at man har dekning for det som står der, ifølge Granlund.

Nyheter
Næringsliv