Bergen Group dømt i voldgiftssak

Bergen Group må betale polske Stocznia Gdansk S.A. etter dom i voldgiftsretten i Stockholm.

Næringsliv

Voldgiftsretten i Stockholm har avsagt sin dom i voldgiftssaken mellom Bergen Group og Stocznia Gdansk S.A. i Polen.Det skriver selskapet i en melding onsdag.I følge dommen må Bergen Group betale det polske skrogverftet 3,6 millioner euro, tilsvarende 28,34 millioner kroner.Bergen Group opplyser i meldingen at selskapet vil gå nøye gjennom dommen før det blir tatt stilling til videre håndtering av saken.«Voldgiftssaken vedrørte kontraktsmessige uenigheter i forbindelse med bygging av skroget til den første cruisefergen som denne uken ble ferdigstilt ved Bergen Group Fosen. Partene hadde reist krav og motkrav, begge i størrelsesorden 8 mill. euro», heter det.Kostnadene ved dommen i voldgiftsretten vil i denne omgang bli belastet regnskapet for 2. kvartal 2013.

Nyheter
Børs