DNB gir Seadrill fullmakt uten instruks

Seadrill har fått fullmakt uten instruks av DNB bank og DNB markets til å stemme på generalforsamlingen i Sevan Drilling.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Generalforsamlingen finner sted 23. juli 2013. Fullmakten til de 96.000 000 aksjer i Sevan Drilling, tilsvarer 16,14 prosent av stemmene i Sevan Drilling.I tillegg til aksjene omtalt ovenfor innehar DNB-konsernet 4.772.151 aksjer i Sevan Drilling tilsvarende 0,80 prosent av aksjekapitalen og antall stemmer i selskapet.

Nyheter
Næringsliv