Fabrikken kan få 350 millioner i statsstøtte

Elkems fabrikk i Salten kan få millionstøtte for bygging av energigjenvinningsanlegg.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA) overvåkingsorgan vedtok at Elkems Salten-fabrikk kan få inntil 350 millioner i statsstøtte for byggingen av energigjenvinningsanlegget.Støtten vil bli gitt under den norske Energifondsordningen skriver overvåkingsorganet ESA.Anlegget vil gi 300 gigawattimer (GWh) strøm i året og brukes i fabrikkens silikonproduksjon.De positive effektene av energigjenvinning vil oppveie den begrensede effekten støtten vil ha på handel og konkurranse, mener ESA.

Nyheter
Næringsliv