Luftfartstilsynet: Ingen grove brudd hos Ryanair

Luftfartstilsynet fant ingen grove brudd på arbeidsmiljøloven under inspeksjonen hos Ryanair på Moss Lufthavn Rygge, men ber selskapet gi noen flere opplysninger.

Michael O'Leary - Foto: Scanpix
Næringsliv

Tilsynsrapporten , som ble laget etter en inspeksjon på Ryanairs norske base på Rygge i begynnelsen av juni i år.Luftfartstilsynet krever at Ryanair retter sine ansettelseskontrakter slik at de kommer i samsvar med den norske arbeidsmiljøloven når det gjelder å fastslå den daglige og ukentlige arbeidstiden. Lengden på de ansattes pauser må også inn i disse bestemmelsene.Ryanair får en frist til 1. november 2013 til å rette opp nevnte forhold, og Luftfartstilsynet skriver i et brev til Ryanair at selskapet ikke risikerer noen former for inngrep dersom spørsmålene rundt arbeidstiden blir spesifisert.- Vi har bedt selskapet presisere noen punkter rundt de ansattes arbeidstid og fritid, og hvis dette bringes i orden, har vi ingen innsigelser på den måten Ryanair opptrer på i Norge når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte, sier seniorkommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til Aftenposten.Tilsynet kom etter at det irske lavprisselskapet hadde vært i hardt vær og fått voldsom kritikk for arbeids- og lønnsforholdene til sine ansatte. Lønnsforholdene skal ikke ha vært en del av den aktuelle inspeksjonen.

Nyheter
Næringsliv