Nord-Norge får internasjonal charterstøtte

Ny charterordning skal trekke turister til Nord-Norge innen 2014.

Foto: Scanpix
Næringsliv

ESA, Det europeiske frihandelsforbundets (EFTA) overvåkingsorgan, godkjente i dag en norsk støtteordning for charterreiser til Nord-Norge.Hensikten er å få de store turoperatørene til å sette opp fly inn til regionens største flyplasser for å trekke opp turismen i landsdelen, melder overvåkingsorganet , som har navnet EFTA Surveillance Authority.Et interimsstyre, blant annet bestående av NHO reiseliv, Hurtigruten og diverse hotellkjeder, vil fremover jobbe med fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark for å avklare hvordan et nytt charterfond skal finansieres og drives.Fondet vil ha en antatt kapitalbehov på 30 millioner kroner, skriver NHO Reiseliv Nord-Norge i en pressemelding.I tråd med ordningen forventes det at de første charterturistene lander i 2014. Charterforndet skal foreløpig ha en varighet på tre år.

Nyheter
Næringsliv