Passasjerrekord på Oslo Lufthavn

Nesten 2,2 million passasjerer reiste i juni via Oslo Lufthavn. Det er en økning på 7 prosent fra juni i fjor og ny rekord for én måned

Gardermoen. Foto: OSL CC
Næringsliv

Oslo Lufthavn, som nå har droppet Gardermoen fra det offisielle navnet, opplyser at passasjerveksten var på 144.000 personer. Det hører med til saken at det i juni i fjor var vekterstreik som medførte til et bortfall av cirka 60.000 passasjerer.Den største veksten i juni i år var på ruter til og fra utlandet, med en økning på 8,4 prosent fra juni i fjor til juni i år.- Det er nærliggende å tro at dette skyldes nordmenns ønske om ferie i land med bedre vær enn vi har hatt i Norge de siste somrene. Trafikkveksten til utlandet gir en god pekepinn på dette, sier OSLs pressetalsmann Joachim Westher Andersen.Juni ble ikke bare den måneden med høyest antall passasjerer i OSLs historie. Fredag 14. juni ble det også satt ny passasjerrekord for én dag. Da reiste 86.982 passasjerer til og fra OSL.Mer enn 250 millioner passasjerer har nå reist til og fra OSL siden åpningen 8. oktober 1998.

Nyheter
Næringsliv