Politiet skal få lettere tilgang på hjelp fra Forsvaret

Politiet skal få lettere og raskere tilgang på hjelp fra Forsvaret når politiet trenger det, og Forsvarets ansvar for å avverge terroranslag fra lufta skal styrkes, foreslår regjeringen.

Politi under uttrykning - Foto: Scanpix
Næringsliv

Regjeringen sendte torsdag ut høringsforslag til om den nye bistandsloven, som er en del av oppfølgingen fra 22. juli-kommisjonens rapport.- Regjeringen vil gjennomføre anbefalingen fra 22. juli-kommisjonen om at Forsvaret skal kunne gi politiet rask og effektiv bistand når politiet spør. Det foreslår vi å lovfeste i en egen bistandslov. Det fjerner enhver tvil om at dette er i strid med Grunnloven, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NTB.Ved å lovfeste Forsvarets bistand til politiet i en egen lov, blir det dermed både lettere og raskere for politiet å få tilgang på hjelp fra Forsvaret.- Når det gjelder luftbårne terroranslag foreslår departementet å videreføre at det er Forsvarsdepartementet som treffer beslutning om hvordan slike terroranslag skal avverges, herunder gjennom bruk av makt. Dette er en kapasitet og beredskap som det bare er Forsvaret som besitter. En lovfesting av et så stort og tungt ansvar i norsk lov er derfor viktig og riktig, sier Strøm-Erichsen.Høringsfrist er satt til 11. oktober.

Nyheter
Næringsliv