Ryanair nekter å følge Luftfartstilsynets pålegg

Ryanair vil ikke rette seg etter pålegget fra Luftfartstilsynet om å presisere arbeidstid og pausetid i kontraktene til sine ansatte på norsk jord.

Michael O'Leary - Foto: Scanpix
Næringsliv

I tilsynsrapporten etter en inspeksjon på Rygge i juni kommer det fram at Ryanair i det store og hele følger Arbeidsmiljøloven, men med to unntak.Tilsynet har notert seg at arbeidstid og matpauser ikke er omtalt i kontraktene og har gitt selskapet pålegg om å presisere dette. Ryanair kommer ikke til å rette seg etter disse påleggene.- Nei, det vil ikke. Etter som dette er irske kontrakter for folk som jobber i Irland må de følge irske og EUs forskrifter og ikke Luftfartstilsynets, bekrefter selskapet til NTB.De viser til avgjørelsen i Moss tingrett, som sier at besetningen som har base i Norge er underlagt irsk og ikke norsk lov.Svakt stillingsvernEtter å ha gjennomgått de ansattes kontrakter påpeker Luftfartstilsynet at de har et svakere stillingsvern enn vanlig. Ifølge rapporten er de ansatte fornøyd med jobben og arbeidsmiljøet, men de erkjenner at arbeidskontraktene ikke ivaretar rettighetene deres tilstrekkelig.Ryanair selv nekter for at de Rygge-ansatte har dårligere arbeidsvilkår enn nordmenn flest.- Våre piloter av kabinansatte ved Rygge har ypperlige arbeidsvilkår og stabile vaktlister. De får lønnstillegg, gode turnuser, raske forfremmelser og en sikker jobb. Derfor står 5.000 piloter og kabinansatte i kø for å jobbe hos oss, i en tid SAS kutter i lønn og arbeidsplasser.Lavt sykefraværI rapporten kommer det blant annet fram at det ikke er en selvfølge for de ansatte å motta sykepenger. Luftfartstilsynet kan ikke utelukke at et tilsynelatende lavt sykefravær ved Rygge kan skyldes dette.De påpeker også at de ansattes lønn varierer fra dag til dag, da den baseres på bonuser fra salget om bord på flygingene, tillegg til en grunnlønn. Luftfartstilsynet mener dette lønnssystemet kan føre til at de ansatte ikke melder seg uegnet for jobb selv om de er syke.Ryanair har full frihet til å flytte sine Rygge-ansatte, men så langt har ingen ved Rygge blitt forflyttet mot sin vilje. Flere av de ansatte uttrykker likevel usikkerhet rundt dette, og uttaler at det å bo langt fra familie og venner, og i et land med høye levekostnader, er utfordrende.Flere av de ansatte hadde dermed foretrukket å jobbe i et annet land.Luftfartstilsynet har kun undersøkt HMS-forholdene ved Rygge, men skriver at de vil orientere Nav og skattemyndighetene om funn som ble gjort, som ikke inngår i deres myndighetsområde, som for eksempel lønnsforhold.- Ikke godt nokYS-foreningen Parat er fagforeningen til den italienske flyvertinnen Alessandra Cocca, som saksøkte Ryanair for usaklig oppsigelse. Moss tingrett henviste saken til det irske rettssystemet, men Cocca og Parat har anket saken til lagmannsretten.- Vi synes det er rart at et slikt tilsyn ikke også ser på andre forhold enn HMS. Det har vært vår påpekning hele veien at alt henger sammen, og at det ikke bare handler om HMS, sier Parat-leder Hans Erik Skjeggerud til NTB.- Vi mener saken ikke er godt nok kontrollert av norske myndigheter og vil følge den videre, sier han.Ryanair har 55 piloter og 124 kabinansatte ansatt ved Rygge i Østfold. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv