Tidligere Ryanair-ansatt mener retten misforstår både lov og fakta

Moss tingrett skjønner verken loven eller sentrale fakta i Ryanair-saken, hevder den oppsagte flyvertinnen Alessandra Cocca i sin anke.

RYGGE 20130411.Fly fra Ryanair på Moss lufthavn Rygge.Foto: Marte Christensen / NTB scanpix Christensen, Marte
Næringsliv

Det framgår av ankeskriftet Coccas advokater har sendt Moss tingrett. Først etter at Ryanair har levert sitt tilsvar fredag, sendes dokumentene til behandling i Borgarting lagmannsrett. Det sentrale spørsmålet er om saken hører hjemme i norsk eller irsk rett.Tingretten fastslo i en kjennelse for drøyt to uker siden at søksmålet til Cocca ikke hører hjemme i norsk rett, fordi hun teknisk sett var ansatt i Irland i og med at flyene er irske. Cocca har saksøkt Ryanair for usaklig oppsigelse kort tid før prøvetiden på ett år gikk ut og mener det er norsk lov som må gjelde fordi hennes hjemmebase var Rygge i Moss.Tingretten bygger på en uriktig forståelse av tvisteloven, samt norske domstolers og EU-domstolens praksis, står det i ankeskriftet som NTB har fått tilgang på.Det er dessuten «en siste betydelig feilvurdering av faktum» når Moss tingrett konkluderer med at det må være en fordel for Cocca å få behandlet søksmålet i Irland på et språk hun er mer fortrolig med. Den tidligere flyvertinnen er italiensk og har «ingen reell tilknytning til Irland», ifølge ankeskriftet.

Nyheter
Næringsliv