TV: Vil ha tvungen psykisk helsevern for Sigrid-tiltalt

En 38 år gammel mann er tiltalt for forsettlig drap på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16), opplyser statsadvokat Nina Prebe.

Sigrid Schjetne - Foto: Scanpix
Næringsliv

38-åringen er også tiltalt for frihetsberøvelse, der frihetsberøvelsen har betydd «ualminnelige lidelser» for 16-åringen, opplyste statsadvokaten på en pressekonferanse tirsdag.- Tiltalen gjelder overtredelse av straffelovens paragraf 233, første og andre ledd, altså forsettlig drap. Vi mener han har begått dette for blant annet å skjule bortføring av Sigrid eller å unndra seg straff for dette. Vi mener derfor det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalen omfatter også straffelovens paragraf 223, første og andre ledd, om frihetsberøvelse, sa Prebe tirsdag.Hun la til at det gjenstår spørsmål i saken. Politiet vet ennå ikke nøyaktig tidspunkt for drapet og heller ikke på hvilken måte Sigrid Schjetne ble drept.- Dette er spørsmål vi skulle hatt svar på, og ikke minst er dette spørsmål Sigrids familie svært gjerne skulle ha hatt svar på. Men slik vi vurderer det, er dette ikke avgjørende for selve straffesaken. Vi mener å kunne føre bevis i retten, sa Prebe.Påtalemyndigheten mener 38-åringen bør dømmes til psykisk helsevern.Oslo tingrett oppnevnte tre sakkyndige for å vurdere 38-åringen. To av dem mente han var tilregnelig, mens den tredje mente han var utilregnelig. En helhetsvurdering gjør at påtalemyndigheten mener tvungent psykisk helsevern er riktig.65-åringen slipper tiltale i Sigrid-saken

Nyheter
Næringsliv