Uventet prisfall i USA

Import- og eksportprisene i USA faller, og vi er vitne til den lengste serien med prisfall siden finanskrisen i 2008.

Capitol Hill i Washington D.C. - Foto: Øystein Schmidt
Næringsliv

Importprisene i USA falt med 0,2 prosent på månedsbasis i juni, og steg med 0,2 prosent på årsbasis.På forhånd var det ventet at prisene skulle holde seg uendret fra mai til juni, mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent på årsbasis. Forige måneds prisfall ble revidert fra 0,6 til 0,7 prosent.Eksportprisene falt 0,1 prosent på månedsbasis, som ventet.

Nyheter
Næringsliv