Britisk økonomi vokser

Storbritannias BNP stiger, men ikke like mye som ventet.

David Cameron - Foto: AP
Næringsliv

Tall fra britiske myndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,7 prosent fra 1. til 2. kvartal.Årsveksten kom inn på 1,5 prosent.Konsensus lå ifølge Bloomberg på 0,6 og 1,4 prosent på hhv. kvartals- og årsbasis.

Nyheter
Næringsliv