Europas lokomotiv i siget

Tysk økonomi hadde solid oppgang i 2. kvartal, først og fremst på grunn av økt innenlandsk forbruk.

Angela Merkel - Foto: Scanpix
Næringsliv

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Europas største økonomi vokste med 0,7 prosent i månedene april, mai og juni sammenlignet med årets første kvartal.Det var ifølge Bloomberg som ventet.Spesielt var oppgangen stor i bygningsindustrien med 2,6 prosent. Forbruksveksten var på 0,5 prosent, mens offentlige utgifter økte med 0,6 prosent, sier tall fra Tysklands statistiske byrå i Wiesbaden fredag.Veksten fører også til økt overskudd i den offentlige forvaltningen. Den tyske staten, delstatene og kommunene har første halvår et overskudd på 8,5 milliarder euro, eller rundt 68 milliarder kroner, viser tallene. Både reduserte utgifter og økte skatteinntekter og avgifter bidrar til overskuddet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv