Kitron ASA har inngått en avtale med et verdensledende industriselskap. Avtalen omfatter produksjon av elektronikk og tekniske tjenester som inngår i selskapets automasjon- og energiteknologi.Det går frem av en melding tirsdag.Kitron i Arendal vil stå for hoveddelen av produksjonen og vil ivareta leveranseansvaret, mens deler av produksjonen vil skje ved Kitrons fabrikker i Litauen.- Vår evne til å kombinere avanserte tekniske tjenester med kostnadseffektive produksjonsløsninger var avgjørende for at vi fikk utvidet denne viktige avtalen. Avtalen bekrefter vår ledende posisjon som EMS-leverandør for europeisk industri, sier Dag Songedal, konstituert konsernsjef i Kitron ASA, i en kommentar.Rammeavtalen er en utvidelse av en eksisterende avtale, og vil anslalgsvis gi Kitron en omsetning på 150 millioner kroner over en treårsperiode.