Norsk BNP opp 0,2 prosent

Konjunkturoppgangen etter finanskrisen ser ut til å ha tatt en tre kvartalers pause.

Skuffet norsk tilskuer - Foto: Scanpix
Næringsliv

BNP Fastlands-Norge økte 0,2 prosent i 2. kvartal 2013, mot 0,6 prosent i 1. kvartal, ifølge foreløpige, sesongjusterte fastpristall fra SSB.Ifølge Reuters var det ventet en BNP-vekst på 0,7 prosent.Økonomien totalt sett vokste med 0,8 prosent.Industriproduksjonen økte markert i 2. kvartal, men denne oppgangen ble motvirket av nedgang i annen vareproduksjon og svak vekst for tjenesteytende næringer.Konjunkturoppgangen etter finanskrisen ser med disse tallene ut til å ha tatt en tre kvartalers pause. Fra 3. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 økte BNP Fastlands-Norge med 1,2 prosent, regnet som årlig rate.Veksten i 1. kvartal ble revidert fra 0,7 prosent.Les hele meldingen hos SSB

Nyheter
Næringsliv