Situasjonen har forverret seg i løpet av 2013

- Det er liten grunn til å vente noe snarlig oppsving, konkluderer tallknuserne i DNB Markets.

Foto: Scanpix
Næringsliv

I rapporten "Økonomiske Utsikter 2-2013" slår økonomene i DNB Markets fast at tradisjonell eksportindustri fortsatt sliter med svake markeder og et høyt kostnadsnivå.Ifølge Næringslivets Økonomibarometer vurderer en overvekt av NHOs eksportintensive medlemsbedrifter markedsutsiktene som negative, og situasjonen har forverret seg i løpet av 2013.Eksporten av tradisjonelle varer har steget lite så langt i 2013.- Ifølge SSBs konjunkturbarometer fortsatte ordretilgangen fra eksportmarkedet å falle i andre kvartal i år og eksportprisene avtok videre. Situasjonen er spesielt vanskelig for treforedlings-, aluminiums- og møbelindustrien, understreker økonomene.- Med bare svak vekst blant våre handelspartnere også neste år, er det liten grunn til å vente noe snarlig oppsving. Fremover venter vi at eksportveksten tiltar som følge av et oppsving i etterspørselen ute og en svakere krone. Det negative bidraget fra utenrikshandelen til fastlandsøkonomien minker, avslutter DNB Markets.Her finner du hele rapporten

Nyheter
Næringsliv