Sjeføkonom: Det er slutt på rentekuttene!

- Vi har nådd rentebunnen, sa Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til Økonominyhetene på HegnarTV.

Knut Anton Mork. Foto: Finansavisen.
Næringsliv

- Vi må ikke glemme at Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål. Inflasjonstallene tidligere i sommer var uventet sterke, sa sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken. Han trodde ikke at dagens BNP-tall som resulterte i et skred av sjokkoverskrifter på forskjellige økonominettsteder ville resultere i et rentekutt verken nå i september eller senere i år.Mork trakk frem to komponenter som bidrar til å forklare dagens BNP-sjokk. Det ene punktet er at den sene påsken vi har hatt i år virket inn på det sesongjusterte tallmaterialet. Dersom påskeferien skifter kvartal vil dette kunne gi betydelige utslag i enkelte komponenter fra ett år til det neste. Den andre viktige faktoren Mork trakk frem kalles "lagerinvesteringer og statistiske avvik".- Når du ser på de vanlige etterspørselskomponentene så stemte alt med forventningene denne gangen. Den store overraskelsen var i lagerinvesteringer og statistiske avvik. Lagerinvesteringene viste et fall som kunne forklare et bidrag til BNP-veksten på -1,1 prosent, fortalte Knut Anton MorkEttersom vi ikke har kvartalsvis lagerstatistikk i Norge måler Statistisk sentralbyrå ulikhetene mellom etterspørsel etter varer og tjenester som lages på fastlandet og produksjonen av varer og tjenester som lages på fastlandet.- Ulikheten mellom disse to statistikkene kalles lagerendring og statistiske avvik. Og det er nettopp det dette var. Av erfaring tror jeg det er totalen som blir stående, mens lagerjusteringene blir revidert bort, sa Mork.De norske BNP-talleneKort etter at det ble kjent at økonomien i fastlands-Norge kun vokste med 0,2 prosent i årets 2. kvartal raste kronen nesten 10 øre mot euro. Før BNP-tallene ble kjent lå kronen og vaket rundt 7,89-7,90 mot euroen. Umiddelbart etter at tallene var kjent stupte kronen til nær 8 kroner per euro. Dagens høyeste notering for valutakrysset er 8.0114, og rundt stengetid på Oslo Børs handles en euro på 7.9860 kroner.- På kort sikt er jeg ikke bekymret for norsk økonomi, sa Mork. Men han advarte samtidig mot konsekvensene en nedtrapping i oljeinvesteringer kan komme til å få for norsk økonomi på lenger sikt.Mork kommenterte også forventningene til referatet fra det forrige rentemøtet i USAs sentralbank, Federal Reserve, og den forestående nedtrappingen av de kvantitative lettelsene.Trygve Hegnar oppsummerte begivenhetene på Oslo Børs, og det var tekniske analyser av Statoil, Opera og Funcom. Chartene til dagens sending finner du på våre Facebook-sider .

Nyheter
Næringsliv