AF Gruppen har inngått en kontrakt med Fred Olsens gate 11 AS for rehabilitering og ombygging av Fred Olsens gate 11 til hotell, opplyses det i en melding."Fred Olsens gate 11 AS er eid av AS Lille Frøens Tomteselskap. AF Gruppens oppdrag omfatter rehabilitering og ombygging til hotell, der Choice vil komme inn som leietaker. Prosjektet består av innvendig ombygging til hotellrom, resepsjonsområde og fellesarealer, samt utvendige tak- og fasadearbeider", heter det i meldingen.Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på cirka 120 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Oppstart og prosjektering begynte i juni 2013. Rehabilitering har oppstart i september 2013 og ferdigstillelse er ventet i september 2014.