Amerikanske konsumpriser (KPI) økte med 0,1 prosent i august målt mot måneden før, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter tirsdag.På årsbasis steg KPI med 1,5 prosent.Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis, og 1,6 prosent år for år.Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,1 prosent på månedsbasis, og opp 1,8 prosent sammenlignet med samme periode året før.Forventningene lå her på en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis, og 1,8 prosent over året.