Bastø Fosen AS anker Oslo Tingretts dom i forbindelse med selskapets sak mot Color Line.Det fremgår av en melding fredag ettermiddag.Color Line AS ble i juni frifunnet i tingretten for Bastø Fosen ASs krav mot selskapet. I tillegg ble Bastø Fosen AS idømt saksomkostninger.I desember ble det meldt at Color Line AS hadde mottatt stevning fra Bastø Fosen AS med krav om erstatning for tapt fortjeneste oppad begrenset til cirka 991,5 millioner kroner.Erstatningskravet var begrunnet i tapt fortjeneste som følge av at Bastø Fosen i 1998 ikke lyktes med å lansere en fergerute mellom Sandefjord og Strømstad, på grunn av et angivelig erstatningsbetingende brudd på konkurransereglene fra Color Line AS' side.Color Line AS var av den oppfatning at kravet som er fremsatt av Bastø Fosen er grunnløst. Nå har selskapet vunnet frem.