Siem Offshore forteller markedet om to nye avtaler tirsdag morgen.Først har avtale blitt inngått med Capricorn Exploration and Development Company Limited & Nautical Petroleum Limited for AHTS-fartøyet (anchor handling tug supply - ankerhåndteringsskip) "Siem Aquamarine" for virksomhet offshore Marokko.Kontrakten har en fast periode på fire brønner, og det foreligger en opsjon på å forlenge den for ytterligere fire brønner.Den andre avtalen er med Hess Equatorial Guinea INC for PSV-en (plattform supply vessel - forsyningsskip) "Sophie Siem" for virksomhet offshore Ekvatorial-Guinea.Kontrakten har en fast periode på 18 måneder, og Hess har opsjon på 2 x 3 måneders utvidelse.Avtalene trer begge i kraft i 3. kvartal, og beløper seg brutto til ca. 23 millioner dollar.