Ifølge sin morgenrapport mandag ser makroanalytikerne i DNB Markets "klare tegn til det som ser ut som en moderat bedring i kinesisk økonomi".Meglerhuset viser til tallene for handelsbalansen i august.Denne viste en oppgang i eksporten med 7,2 prosent sammenlignet med august i fjor, mot ventet 5,5 prosent ifølge Bloomberg. Eksportveksten i juli ble 5,1 prosent.At importen steg 7 prosent var litt lavere enn ventet.
Handelsoverskuddet landet dermed på 28 milliarder dollar, ca. 10 milliarder mer enn i juli.- Det ser dermed ut til at høyere vekst i industrilandene, både i USA og i eurosonen, gir positive ringvirkninger for verdens nest største økonomi.- Imidlertid skyldes trolig bedringen også at kinesiske myndigheter tidligere i sommer innførte tiltak som økte effektiviteten i eksportsektoren, skriver analytiker Ole André Kjennerud.I morgen tidlig kommer Kina med tall for industriproduksjonen, investeringene og detaljhandelen i august.- Trolig vil også disse bedre seg litt i august, skriver DNB Markets.