Riktignok melder bedrifter i hjemmemarkeds- og eksportindustrien om tiltakende vekst, men leverandørnæringen og tjenesteyting mot husholdningene opplever at fallet i produksjonsveksten er enda sterkere. Da er fasiten samlet sett svakere. Øvrige næringer forteller om en stabil utvikling, ifølge Norges Bank.Det er 317 bedrifter som deltar i sentralbankens regionale nettverk som melder som svakere vekst og ikke minst mindre kapasitetsproblemer i alle sektorer. Kapasitetsutnyttingen er en indikator på ordretilfanget i bedriften. Når ordretilgangen er stor, vil bedriftene slite med kapasiteten. Når de ikke har kapasitetsproblemer, er det et tegn på at ordretilgangen er for lav.Samlet synes tilbakemeldingene fra Regionalt nettverk å antyde en ytterligere nedkjøling i norsk næringsliv, og spesielt i den sterkeste driveren i norsk økonomi - oljerelatert leverandørindustri.«Samlet ventet bedriftene fortsatt moderat vekst i produksjonen det neste halve året», skriver Norges Bank i sin oppsummering. (©NTB)