Den amerikanske detaljhandelen steg 0,2 prosent på månedsbasis i august.Eks. bilsalg var det en stigning på 0,1 prosent i detaljhandelen.På forhånd var det ventet at detaljhandelen eksklusive bilsalg ville være opp 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge Bloomberg.Medregnet biler var den ventet å stige 0,5 prosent.