Tall fra europeiske statistikkmyndigheter, Eurostat, viser torsdag at industriproduksjonen i eurosonen falt 1,5 prosent fra juni til juli.På årsbasis falt industriproduksjonen 2,1 prosent.Konsensus lå på 0,3 og 0,2 prosent nedgang på hhv. måneds- og årsbasis.Juni-tallene ble revidert fra 0,7 til 0,6 prosent oppgang på månedsbasis, og fra 0,3 prosent oppgang til 0,4 prosent nedgang på årsbasis.