Tine iverksetter et forbedringsprogram for å styrke konkurransekraften.Målet er å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015, og styrke Tines evne til å svare på nye markeds- og forbrukerbehov, går det frem av en melding sendt til Oslo Børs mandag.- Vi har lagt ned mer enn 80 meierier siden 1990 og samtidig gjennomført betydelige organisatoriske endringer. Nå tar vi nye grep for å styrke Tines posisjon som ledende merkevareleverandør innen melk- og meieriprodukter overfor norske forbrukere og handelen.- Dette vil også skape en mer robust arbeidsplass og bidra positivt til eiernes økonomi i fremtiden, sier Tine-sjef Hanne Refsholt. Hele Tine skal nå under lupen.Ifølge meldingen vil forbedringsprogrammet i første fase gjennomføre resultatforbedrende tiltak innen drift, industristruktur og distribusjon. Hele Tines virksomhet vil analyseres for mulige forbedringstiltak.Utvikling av organisasjonen vil være en viktig og integrert del av programmet.- Det foreligger i dag ingen konkrete planer om nedbemanning, men vi kan ikke utelukke at dette vil kunne bli utfallet av dette arbeidet.- Da vil evt. berørte medarbeidere bli omfattet av Tines omstillingsordninger som enten gir nytt arbeid i Tine eller hjelp og bistand til nytt arbeid utenfor Tine, sier Refsholt.